2 mars 2023

Undersökningstillstånd Backviken nr 1001

Bergsstaten har den 2 mars 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Backviken nr 1001 i Skellefteå kommun

Bergsstaten har den 2 mars 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Backviken nr 1001 i Skellefteå kommun (Dnr BS 200-743-2022).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av fastigheterna Skellefteå Strandholm 3:2 och Skellefteå Backviken 2:3 delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 11 april 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-03-02