8 mars 2023

Ansökan om undersökningstillstånd Granträsk nr 2

Bergsstaten har den 17 juni 2022 mottagit en ansökan om undersökningstillstånd för området Granträsk nr 2 i Bodens, Kalix, Luleå och Överkalix kommuner

Bergsstaten har den 17 juni 2022 mottagit en ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen från Swedish Geological AB för området Granträsk nr 2 i Bodens, Kalix, Luleå och Överkalix kommuner (Dnr BS 200-460-2022).

Beslut i ärendet beräknas att fattas tidigast den 5 april 2023.

Fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om ansökan genom denna kungörelse.

Se karta över området (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-03-08