27 mars 2023

Markanvisning till förmån för Malmberget K nr 1, 3 och 4 i Gällivare kommun

Bergsstaten har den 23 mars 2023 beslutat att bevilja Luossavaara-Kiirunavaara AB:s ansökan om markanvisning till förmån för bearbetningskoncessionerna Malmberget K nr 1, Malmberget K nr 3 och Malmberget K nr 4

Bergsstaten har den 23 mars 2023 beslutat att bevilja Luossavaara-Kiirunavaara AB:s ansökan om markanvisning enligt minerallagen (1991:45) till förmån för bearbetningskoncessionerna Malmberget K nr 1, Malmberget K nr 3 och Malmberget K nr 4 (Dnr: BS 23-471-2022).

Kända rättighetshavare inom ansökt område delges beslutet genom vanlig delgivning med delgivningskvitto (per post).

Övriga som har rätt att överklaga beslutet delges genom denna kungörelse. Den som delges beslutet genom denna kungörelse kan överklaga beslutet senast den 27 april 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-03-27