27 september 2023

Undersökningstillstånd Sangis nr 1

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 27 september 2023 beslutat att bevilja Explora Mineral AB undersökningstillstånd för området Sangis nr 1 i Kalix kommun (Dnr BS 200-637-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av fastigheten Kalix Sangis 12:9 delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 1 november 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-09-27