26 september 2023

Ansökan om medgivande till arbete inom undersökningstillstånd och bearbetningskoncession

Bergsstaten har mottagit en ansökan från Boliden Mineral AB om medgivande till undersökningsarbete enligt minerallagen inom 200 meter från bostadsbyggnad och allmännyttiga lokaler.

Bergsstaten har den 11 augusti 2023 mottagit en ansökan från Boliden Mineral AB om medgivande till undersökningsarbete enligt minerallagen inom 200 meter från bostadsbyggnad och allmännyttiga lokaler. Ansökan avser undersökningsarbete under jord inom undersökningstillstånden Renström nr 1005, Petiknäs nr 1014 och Sukå nr 1001 samt bearbetningskoncessionerna Renström K nr 1 och 2 och Petiknäs K nr 1 och 3 i Norsjö och Skellefteå kommuner (Dnr BS 210-678-2023). Berörda boende samt innehavare av allmännyttiga lokaler inom 200 meter från området underrättas om ansökan genom denna kungörelse. Delgivning av beslut i ärendet kommer att ske genom kungörelsedelgivning.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos Bergsstaten. Eventuella synpunkter på ansökan ska göras till Bergsstaten på mineinspect@bergsstaten.se och vara myndigheten tillhanda senast den 24 oktober 2023.

Senast granskad 2023-09-26