6 september 2023

Undersökningstillstånd Kväcklingen nr 1001

Bergsstaten har den 6 september 2023 beslutat att bevilja Explora Mineral AB undersökningstillstånd för området Kväcklingen nr 1001, Sundsvalls kommun

Bergsstaten har den 6 september 2023 beslutat att bevilja Explora Mineral AB undersökningstillstånd för området Kväcklingen nr 1001, Sundsvalls kommun (Dnr BS 200-561-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av fastigheterna Sundsvall Kväcklingen 2:6 och Sundsvall Kväcklingen 2:8 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 11 oktober 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-09-06