26 september 2023

Ansökan om förlängd giltighetstid av undersökningstillstånd

Bergsstaten har mottagit en ansökan om förlängning av undersökningstillstånd enligt minerallagen från EV Metals AB för området Mjövattnet nr 103 i Skellefteå kommun

Bergsstaten har den 31 augusti 2023 mottagit en ansökan om förlängning av undersökningstillstånd enligt minerallagen från EV Metals AB för området Mjövattnet nr 103 i Skellefteå kommun (Dnr BS 201-733-2023). Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om ansökningarna per post. Delägare av samfälligheterna Skellefteå Bodbyn S:1, S:10, S:13 och S:3, Skellefteå Bursiljum S:11, S:4 och S:9, Skellefteå Lappvattnet S:1 och S:6 samt fastighetsägare av Skellefteå Bodbyn 1:19 underrättas om ansökan genom denna kungörelse. Beslut i ärendet kommer att fattas tidigast den 25 oktober 2023. Kopia av beslut kommer sändas till berörda kända fastighets- och övriga sakägare.

Handlingarna i  ärendet finns tillgängliga hos Bergsstaten. Eventuella synpunkter på ansökan ska göras till Bergsstaten på mineinspect@bergsstaten.se och vara myndigheten tillhanda senast den 24 oktober 2023.

Senast granskad 2023-09-26