12 september 2023

Undersökningstillstånd Kursuvaara nr 101

Bergsstaten har den 12 september 2023 beslutat att bevilja European Battery Metals Pty Ltd undersökningstillstånd i Pajala

Bergsstaten har den 12 september 2023 beslutat att bevilja European Battery Metals Pty Ltd undersökningstillstånd för området Kursuvaara nr 101 i Pajala (Dnr BS 200-484-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av fastigheten Pajala Saittarova 9:7 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 17 oktober 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-09-12