26 september 2023

Undersökningstillstånd Rotbäcken nr 101

Kungörelsedelgivning Bergsstaten har den 26 september 2023 beslutat att bevilja European Battery Metals Pty Ltd undersökningstillstånd för området Rotbäcken nr 101 i Sollefteå kommun

Bergsstaten har den 26 september 2023 beslutat att bevilja European Battery Metals Pty Ltd undersökningstillstånd för området Rotbäcken nr 101 i Sollefteå kommun (Dnr BS 200-347-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av fastigheterna Sollefteå Tängsta 1:11, Sollefteå Tängsta 5:10 och Sollefteå Tängsta 5:13 delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 31 oktober 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-09-26