4 september 2023

Ansökan om bearbetningskoncession

Bergsstaten har den 23 maj 2022 mottagit en ansökan om bearbetningskoncession avseende koppar, molybden, silver och guld från Boliden Mineral AB, 556231-6850, inom undersökningstillståndet Nautanen nr 1001.

Området som benämns ”Nautanen K nr 1” är lokaliserat ca 15 km nordväst om Aitikgruvan och ca 2 km nordväst om det gamla gruvområdet i Nautanen, Gällivare kommun, Norrrbottens län. Den sökta bearbetningskoncessionen omfattas av kraven på en specifik miljöbedömning enligt 6 kap. 28-46 §§ miljöbalken.

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgängliga hos Bergsstaten, Varvsgatan 41, Luleå, tel. 0920-23 79 00. Bergsstaten har remitterat ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen till Länsstyrelsen Norrbotten. Ny information i ärendet kommer hållas tillgängligt hos Bergsstaten.

Eventuella invändningar mot ansökan om bearbetningskoncession ska göras skriftligen till Bergsstaten på mineinspect@bergsstaten.se och ska vara Bergsstaten tillhanda senast den 3 oktober 2023.

Eventuella invändningar mot miljökonsekvensbeskrivningen ska göras till Länsstyrelsen Norrbotten och ska vara Länsstyrelsen Norrbotten tillhanda senast den 3 oktober 2023.

Senast granskad 2023-09-04