1 juni 2023

Undersökningstillstånd Kålaboda nr 1001

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 31 maj 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Kålaboda nr 1001, Skellefteå och Robertsfors kommuner i Västerbottens län. (Dnr BS 200-208-2023).

Alla fastighets- och övriga sakägare delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 5 juli 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-06-01