19 juni 2023

Undersökningstillstånd Hattlandet nr 100

Bergsstaten har den 19 juni 2023 beslutat att bevilja Malm Resources Sweden AB undersökningstillstånd för området Hattlandet nr 100 i Bodens kommun, Nottbottens län.

Bergsstaten har den 19 juni 2023 beslutat att bevilja Malm Resources Sweden AB undersökningstillstånd för området Hattlandet nr 100 i Bodens kommun (dnr BS 200-321-2023).

Alla fastighets- och övriga sakägare underrättas om beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 24 juli 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-06-19