26 juni 2023

Undersökningstillstånd Gyttorp nr 100

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 26 juni 2023 beslutat att bevilja Bastion Minerals Pty Ltd undersökningstillstånd för området Gyttorp nr 100, Nora och Hällefors kommuner (Dnr BS 200-372-2023).

Alla fastighets- och övriga sakägare delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 31 juli 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-06-26