7 juni 2023

Förlängning av Bjurliden nr 2

Bergsstaten har den 2 juni 2023 beslutat att bevilja Mineral Prospektering i Sverige AB förlängning av undersökningstillståndet Bjurliden nr 2 i Norsjö kommun.

Bergsstaten har den 2 juni 2023 beslutat att bevilja Mineral Prospektering i Sverige AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Bjurliden nr 2 i Norsjö kommun (Dnr BS 201-263-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om ansökningarna per post.

Ägare av fastigheten Norsjö Bjurträsk 1:26 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-06-07