15 juni 2023

Undersökningstillstånd Högbrännan nr 4

Bergsstaten har den 15 juni 2023 beslutat att bevilja Exploration Opportunity 1 AB undersökningstillstånd för området Högbrännan nr 4 i Skellefteå kommun

Bergsstaten har den 15 juni 2023 beslutat att bevilja Exploration Opportunity 1 AB undersökningstillstånd för området Högbrännan nr 4 i Skellefteå kommun (Dnr BS 200-245-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av fastigheten SKELLEFTEÅ ÅLYCKAN 1:7 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 20 juli 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-06-15