21 juni 2023

Undersökningstillstånd Bergby nr 100

Bergsstaten har den 21 juni 2023 beslutat att bevilja PR 1 Europe Pty Ltd undersökningstillstånd för området Bergby nr 100 i Ockelbo och Gävle kommuner.

Bergsstaten har den 21 juni 2023 beslutat att bevilja PR 1 Europe Pty Ltd undersökningstillstånd för området Bergby nr 100 i Ockelbo och Gävle kommuner (dnr BS 200-336-2023).

Alla fastighets- och övriga sakägare underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 26 juli 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-06-21