7 juni 2023

Förlängning av Kullberget nr 100

Bergsstaten har den 2 juni 2023 beslutat att bevilja Northern X Scandinavia AB förlängning av undersökningstillståndet Kullberget nr 100 i Ljusdals kommun.

Bergsstaten har den 2 juni 2023 beslutat att bevilja Northern X Scandinavia AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Kullberget nr 100 i Ljusdals kommun (Dnr BS 201-238-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om ansökan per post.

Ägare av fastigheten Ljusdal Nore 1:12 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-06-07