Kungörelser

Bergsstaten fattar många olika beslut som ska delges alla sakägare som berörs. Sakägare kan vara en person, ett företag eller en nyttjanderättshavare.

När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning.

Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format.

Filerna öppnas i ett nytt fönster.

Aktuella kungörelser

 • Undersökningstilltstånd Ekeböl nr 101 och Stora Strand nr 102

  Bergsstaten har den 27 september 2022 beslutat att bevilja Rare Earth Energy Metals Pty Ltd undersökningstillstånd.

  29 september 2022

 • Beslut om markanvisning

  Bergsstaten har den 23 september 2022 beslutat att bevilja Björkdalsgruvan AB markanvisning till förmån för bearbetningskoncessionerna Häbbersfors K nr 1-7, Storheden K nr 1 och Nylund K nr 1, Skellefteå kommun

  26 september 2022

 • Beslut om markanvisning

  Bergmästaren har den 22 juni 2022 beslutat att anvisa mark för bearbetningskoncessionerna Kiirunavaara K nr 1, 3 och 5 i Kiruna kommun.

  25 juli 2022

 • Undersökningstillstånd Vittinge nr 1 och Vittinge nr 2

  Bergsstaten har den 15 juni 2022 beslutat att bevilja Rolling Road Exploration Sweden AB undersökningstillstånd för området Vittinge nr 1 i Heby, Enköping och Uppsala kommuner samt området Vittinge nr 2, Sala & Västerås kommuner.

  15 juni 2022

 • Medgivande till undersökningsarbete

  Bergsstaten har den 24 januari 2022 beslutat att medge Boliden Mineral AB att utföra undersökningsarbeten i Hedemora kommun.

  3 juni 2022