Kungörelser

Bergsstaten fattar många olika beslut som ska delges alla sakägare som berörs. Sakägare kan vara en person, ett företag eller en nyttjanderättshavare.

När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning.

Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format.

Filerna öppnas i ett nytt fönster.

Aktuella kungörelser

  • Undersökningstillstånd Knaften nr 700

    Bergsstaten har beslutat att bevilja Gungnir Resources Inc undersökningstillstånd för området Knaften nr 700 i Lycksele kommun, Västerbottens län.

    22 oktober 2021

  • Överlåtelse av undersökningstillstånd

    Bergsstaten har beviljat Eurasian Minerals Sweden AB medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånden Mjövattnet nr 102 och Mjövattnet nr 103 i Skellefteå kommun, Västerbottens län.

    5 oktober 2021