14 maj 2024

Undersökningstillstånd Viken South

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 14 maj 2024 beslutat att bevilja Ragnar Exploration AB undersökningstillstånd för området Viken South i Bergs kommun (Dnr BS 200-263-2024). Alla fastighets- och övriga sakägare delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 18 juni 2024.

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-05-14