24 maj 2024

Undersökningstillstånd Viken East

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 23 maj 2024 beslutat att bevilja Ragnar Exploration AB undersökningstillstånd för området Viken East i Östersunds och Bergs kommuner (dnr BS 200-262-2024).

Alla fastighets- och övriga sakägare underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 27 juni 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-05-24