14 maj 2024

Undersökningstillstånd Tullsta nr 10

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 14 maj 2024 beslutat att bevilja BHP Midgård AB undersökningstillstånd för området Tullsta nr 10 i Sala kommun (dnr BS 200-173-2024).

Alla fastighets- och övriga sakägare underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 18 juni 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-05-14