16 maj 2024

Förlängning av Sandberget nr 500

Bergsstaten har den 15 maj 2024 beslutat att bevilja Copperstone Arvidsjaur AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Sandberget nr 500 i Arvidsjaurs kommun (Dnr BS 201-175-2024).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post.

Ägare av fastigheten Arvidsjaur Södra Granliden 1:2 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-05-16