14 maj 2024

Överlåtelse av undersökningstillstånd

Bergsstaten har den 13 maj 2024 beslutat att bevilja Iekelvare Minerals AB om medgivande till överlåtelse enligt minerallagen av undersökningstillståndet Gumsberg nr 21 i Borlänge och Säters kommuner till bolaget Västerbotten Exploration AB (Dnr BS 204-185-2024).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post.

Övriga underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

 

Senast granskad 2024-05-14