19 maj 2022

Undersökningstillstånd Åsele nr 102

Bergsstaten har den 19 maj 2022 beslutat att bevilja Svenska Nickel AB undersökningstillstånd för Åsele nr 102 i Åsele kommun.

Bergsstaten har den 19 maj 2022 beslutat att bevilja Svenska Nickel AB undersökningstillstånd enligt minerallagen för Åsele nr 102 i Åsele kommun (Dnr BS 200-180-2022).

Kända fastighets- och sakägare underrättas om ansökan per post. Ägare av fastigheterna Åsele Tensjö 1:15 och Åsele Tensjö S:1 underrättas genom denna kungörelse.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Sista dagen att överklaga besluten är den 23 juni 2022.

Senast granskad 2022-05-19