September

  • Undersökningstilltstånd Ekeböl nr 101 och Stora Strand nr 102

    Bergsstaten har den 27 september 2022 beslutat att bevilja Rare Earth Energy Metals Pty Ltd undersökningstillstånd.

    29 september 2022

  • Beslut om markanvisning

    Bergsstaten har den 23 september 2022 beslutat att bevilja Björkdalsgruvan AB markanvisning till förmån för bearbetningskoncessionerna Häbbersfors K nr 1-7, Storheden K nr 1 och Nylund K nr 1, Skellefteå kommun

    26 september 2022