29 september 2022

Undersökningstilltstånd Ekeböl nr 101 och Stora Strand nr 102

Bergsstaten har den 27 september 2022 beslutat att bevilja Rare Earth Energy Metals Pty Ltd undersökningstillstånd.

Bergsstaten har den 27 september 2022 beslutat att bevilja Rare Earth Energy Metals Pty Ltd undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Ekeböl nr 101 (Dnr BS 200-240-2022) i Bengtsfors kommun.

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om ansökningarna per post.

Ägare av fastigheten Bengtsfors Sundsbyn 1:13 underrättas genom denna kungörelse.

Läs beslut för Ekeböl nr 101 (öppnas i nytt fönster)

 

Bergsstaten har den 27 september 2022 beslutat att bevilja Rare Earth Energy Metals Pty Ltd undersöknings-tillstånd enligt minerallagen för området Stora Strand nr 102 (Dnr BS 200-243-2022) i Åmåls kommun.

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om ansökningarna per post.

Ägare av fastigheten Åmål Kingebol 1:35 underrättas genom denna kungörelse.

Läs beslut för Stora Strand nr 102 (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-09-29