Juni

  • Undersökningstillstånd Vittinge nr 1 och Vittinge nr 2

    Bergsstaten har den 15 juni 2022 beslutat att bevilja Rolling Road Exploration Sweden AB undersökningstillstånd för området Vittinge nr 1 i Heby, Enköping och Uppsala kommuner samt området Vittinge nr 2, Sala & Västerås kommuner.

    15 juni 2022

  • Medgivande till undersökningsarbete

    Bergsstaten har den 24 januari 2022 beslutat att medge Boliden Mineral AB att utföra undersökningsarbeten i Hedemora kommun.

    3 juni 2022