15 juni 2022

Undersökningstillstånd Vittinge nr 1 och Vittinge nr 2

Bergsstaten har den 15 juni 2022 beslutat att bevilja Rolling Road Exploration Sweden AB undersökningstillstånd för området Vittinge nr 1 i Heby, Enköping och Uppsala kommuner samt området Vittinge nr 2, Sala & Västerås kommuner.

Bergsstaten har den 15 juni 2022 beslutat att bevilja Rolling Road Exploration Sweden AB undersökningstillstånd för området Vittinge nr 1, Heby, Enköping och Uppsala kommuner (Dnr BS 200-110-2022) samt undersökningstillstånd för området Vittinge nr 2, Sala & Västerås kommuner (Dnr BS 200-111-2022).

Alla fastighets- och övriga sakägare delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga besluten är den 20 juli 2022.

Läs beslut Vittinge nr 1 (öppnas i nytt fönster)

Läs beslut Vittinge nr 2 (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-06-15