3 juni 2022

Medgivande till undersökningsarbete

Bergsstaten har den 24 januari 2022 beslutat att medge Boliden Mineral AB att utföra undersökningsarbeten i Hedemora kommun.

Bergsstaten har den 24 januari 2022 beslutat att medge Boliden Mineral AB att utföra undersökningsarbeten inom undersökningstillstånden Garpenberg nr 1015 och 1017-1019 samt bearbetningskoncessionerna Garpenberg K nr 1-3, 5-7 och 9 i Hedemora kommun (Dnr: BS 210-718-2021).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare har delgetts beslutet per post.

Ägare av fastigheten Hedemora Finnhyttan 9:59 delges om beslut genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 6 juli 2022.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-06-03