26 september 2022

Beslut om markanvisning

Bergsstaten har den 23 september 2022 beslutat att bevilja Björkdalsgruvan AB markanvisning till förmån för bearbetningskoncessionerna Häbbersfors K nr 1-7, Storheden K nr 1 och Nylund K nr 1, Skellefteå kommun

Bergsstaten har den 23 september 2022 beslutat att bevilja Björkdalsgruvan AB ansökan om markanvisning enligt minerallagen (1991:45) till förmån för bearbetningskoncessionerna Häbbersfors K nr 1-7, Storheden K nr 1 och Nylund K nr 1, Skellefteå kommun (Dnr 23-907-2018).

Berörda fastighets- och övriga kända sakägare delges beslutet genom vanlig delgivning med delgivningskvitto (per post).

Eventuella övriga som har rätt att överklaga beslutet delges genom denna kungörelse. Den som delges beslutet genom denna kungörelse kan överklaga beslutet senast den 28 oktober 2022.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-09-26