17 maj 2022

Undersökningstillstånd Kälen nr 50

Bergsstaten har den 17 maj 2022 beslutat att bevilja Elemental Exploration Scandinavia AB undersökningstillstånd för Kälen nr 50 i Vindelns kommun.

Bergsstaten har den 17 maj 2022 beslutat att bevilja Elemental Exploration Scandinavia AB undersökningstillstånd enligt minerallagen för Kälen nr 50 i Vindelns kommun (Dnr BS 200-134-2022).

Kända fastighets- och sakägare underrättas om ansökan via delgivning per post.

Ägare av fastigheterna Vindeln Hälsingfors 14:1 och Vindeln Holmön 1:48 underrättas genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 21 juni 2022.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-05-17