17 maj 2022

Medgivande till undersökningsarbete

Bergsstaten har den 8 mars 2022 beslutat om medgivande till undersökningsarbeten inom Dokkas nr 100 i Gällivare kommun.

Bergsstaten har den 8 mars 2022 beslutat om medgivande till undersökningsarbeten inom undersökningstillståndet Dokkas nr 100 i Gällivare kommun (Dnr BS 210-725-2021).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare har delgetts beslutet genom vanlig delgivning per post. Ägare av fastigheten Gällivare Dokkas 1:12 delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 21 juni 2022.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-05-17