19 maj 2022

Undersökningstillstånd Paubäcken nr 104

Bergsstaten har den 19 maj 2022 beslutat att bevilja Gold Line Resources Sweden AB undersökningstillstånd för Paubäcken nr 104 i Storumans och Lycksele kommuner.

Bergsstaten har den 19 maj 2022 beslutat att bevilja Gold Line Resources Sweden AB undersökningstillstånd enligt minerallagen för Paubäcken nr 104 i Storumans och Lycksele kommuner (Dnr BS 200-104-2022).

Kända fastighets- och sakägare underrättas om ansökan per post. Ägare av fastigheten Lycksele Pausele S:1 underrättas genom denna kungörelse.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Sista dagen att överklaga besluten är den 23 juni 2022.

Senast granskad 2022-05-19