15 november 2022

Markanvisning för LKAB i Gällivare kommun

Bergsstaten har den 15 november 2022 beslutat att bevilja Luossavaara-Kiirunavaara ABs ansökan om markanvisning till förmån för bearbetningskoncessionerna Malmberget K nr 1 - 7.

Bergsstaten har den 15 november 2022 beslutat att bevilja Luossavaara-Kiirunavaara ABs ansökan om markanvisning enligt minerallagen (1991:45), till förmån för bearbetningskoncessionerna Malmberget K nr 1 - 7 (ärendenummer BS 23-1320-2019).  

Innehavare av särskild rätt till marken (renskötselrätt) delges beslutet genom vanlig delgivning med delgivningskvitto, per post.

Övriga berörda som har rätt att överklaga beslutet delges beslutet genom denna kungörelse. Den som delges beslutet genom denna kungörelse kan överklaga beslutet senast den 20 december 2022.

Läs beslut (öppnas i  nytt fönster)

Senast granskad 2022-11-15