22 november 2022

Förlängning av Gunnarn nr 27

Bergsstaten har den 21 november 2022 beviljat Gunnarn Mining AB förlängning av undersökningstillståndet Gunnarn nr 27, Storumans kommun.

Bergsstaten har den 21 november 2022 beslutat att bevilja Gunnarn Mining AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Gunnarn nr 27 i Storumans kommun (Dnr BS 201-294-2022).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post, övriga underrättas om beslutet på detta sätt.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-11-22