30 maj 2023

Undersökningstillstånd Olserum nr 22

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 29 maj 2023 beslutat att bevilja European Green Metals Ltd undersökningstillstånd för området Olserum nr 22 i Västerviks kommun (dnr BS 200-177-2023).

Alla fastighets- och övriga sakägare underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 3 juli 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-05-30