24 maj 2023

Kvarnforsliden K nr 2

Bergmästaren har beslutat att bevilja Björkdalsgruvan AB bearbetningskoncession för området Kvarnforsliden K nr 2 i Skellefteå kommun

Bergmästaren har den 22 maj 2023 beslutat att bevilja Björkdalsgruvan AB bearbetningskoncession avseende guld för området Kvarnforsliden K nr 2 i Skellefteå kommun (dnr BS 22-25-2022).

Berörda fastighetsägare och övriga kända sakägare delges beslutet genom vanlig delgivning med delgivningskvitto.

Övriga som har rätt att överklaga beslutet om bearbetningskoncession delges beslutet genom denna kungörelse. Den/de som delges beslutet genom denna kungörelse kan överklaga beslutet senast den 26 juni 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-05-24