5 maj 2023

Undersökningstillstånd Dals nr 101

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 5 maj 2023 beslutat att bevilja Rare Earth Energy Metals Pty Ltd undersökningstillstånd för området Dals nr 101 i Bengtsfors, Melleruds och Åmåls kommuner i Västra Götalands län. (Dnr BS 200-93-2023).

Alla fastighets- och övriga sakägare delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 9 juni 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-05-05