29 maj 2023

Undersökningstillstånd Mora, Skellefteå kommun

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 29 maj 2023 beslutat att bevilja XLR8 Metals Limited undersökningstillstånd för området Mora i Skellefteå kommun (dnr BS 200-147-2023).

Alla fastighets- och övriga sakägare underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 3 juli 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-05-29