24 januari 2022

Undersökningstillstånd Fäboliden nr 84 i Lycksele kommun

Bergsstaten har den 21 januari 2022 beslutat att bevilja Dragon Mining (Sweden) AB undersökningstillstånd för Fäboliden nr 84 i Lycksele kommun, Västerbottens län

Bergsstaten har den 21 januari 2022 beslutat att bevilja Dragon Mining (Sweden) AB undersökningstillstånd enligt minerallagen för Fäboliden nr 84, Lycksele kommun (Dnr BS 200-748-2021).

Kända fastighets- och sakägare underrättas om ansökan per post.

Ägare av fastigheterna Lycksele Bjurträsk 1:21, Lycksele Bjurträsk 1:27 och Lycksele Bjurträsk 1:5 samt övriga icke kända sakägare underrättas genom denna kungörelse.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-01-24