24 januari 2022

Undersökningstillstånd Askesjö nr 101 i Bengtsfors och Dals-Eds kommuner

Bergsstaten har den 21 januari 2022 beslutat att bevilja Viad Royalties AB undersökningstillstånd för Askesjö nr 101 i Bengtsfors och Dals-Eds kommuner, Västra Götalands län.

Bergsstaten har den 21 januari 2022 beslutat att bevilja Viad Royalties AB undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Askesjö nr 101 (Dnr BS 200-714-2021) i Bengtsfors och Dals-Eds kommuner.

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om ansökningarna per post.

Ägare av fastigheterna Bengtsfors Hökhult S:2, Bengtsfors Ängebo S:1, Bengtsfors Ängebo S:2, Bengtsfors Ängebo 1:107 och Bengtsfors Ängebo 1:92 och övriga icke kända sakägare underrättas genom denna kungörelse.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-01-24