13 december 2022

Undersökningstillstånd Sanna nr 7

Bergsstaten har den 12 december 2022 beslutat att bevilja Swedish Nickel Norrland AB undersökningstillstånd.

Bergsstaten har den 12 december 2022 beslutat att bevilja Swedish Nickel Norrland AB undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Sanna nr 7 (Dnr BS 200-487-2022) i Timrå, Kramfors och Härnösands kommuner.

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om ansökningarna per post. Ägare av fastigheten Härnösand Viksjön 2:20 underrättas genom denna kungörelse.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-12-13