9 december 2022

Markanvisning till förmån för Liikavaara K nr 1

Bergsstaten har den 9 december 2022 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB markanvisning i Gällivare kommun.

Bergsstaten har den 9 december 2022 beslutat att bevilja Boliden Mineral ABs ansökan om markanvisning enligt minerallagen (1991:45), till förmån för bearbetningskoncessionen Liikavaara K nr 1 (ärendenummer BS 23-430-2020).

Kända fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till marken delges beslutet genom vanlig delgivning med delgivningskvitto (per post).

Delägare i gemensamhetsanläggningen Liikavaara ga:1 delges beslutet genom denna kungörelse. Den som delges beslutet genom denna kungörelse kan överklaga beslutet senast den 13 januari 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-12-09