1 juni 2022

Uppdaterade ansökningsblanketter för undersökningstillstånd

Vårt arbete för att förbättra våra ansökningshandlingar går framåt.

Uppdaterade ansökningsblanketter för undersökningstillstånd och förlängningar finns under Blanketter i menyn ovan.

Nästa steg blir tydligare information runt till exempel ansökningsprocesserna, kraven för förlängningar samt framtagande av nya blanketter för ansökan av övriga ärendetyper.

Målet är att handläggningstiderna ska hållas så korta som möjligt genom tydliga instruktioner och minskat kompletteringsbehov.

Senast granskad 2022-06-01