9 juni 2022

Undersökningstillstånd förlängs med ett år

Riksdagen har beslutat om förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd med anledning av covid-19.

Ändringarna trädde i kraft den 10 juni 2022 och innebär att undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och som fortfarande var giltiga den 9 juni 2022 förlängs med ett år. Tillståndshavarna ges därmed möjlighet att utföra arbete som inte varit möjligt under de gångna åren på grund av pandemin.

Det är tredje gången som undersökningstillstånd förlängs med anledning av covid-19 genom ändringar i minerallagen, tidigare gjordes ändringar även i juli 2020 och mars 2021.

De tillstånd som omfattades av dessa lagändringar och som fortfarande var giltiga den 9 juni 2022 får med de nya ändringarna ytterligare ett års förlängd giltighetstid.

Ändringarna omfattar inte undersökningstillstånd som gäller olja, gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol och där stenkol uttryckligen har angetts i tillståndet.

I nedan länkade dokument kan du se vilka tillstånd och innehavare som berörs av extra året.

Tillstånd sorterade efter namn (öppnas i nytt fönster)

Tillstånd sorterade efter innehavare (öppnas i nytt fönster)

Senast den 31 augusti 2022 kommer samtliga innehavare informeras brevledes gällande vilka av deras tillstånd som berörs av lagändringen.

Information om lagändringen kommer även kungöras i ortstidningar och Post och Inrikes Tidningar senast 31 augusti 2022.

 

Senast granskad 2022-06-09