29 juni 2022

Åsa Persson slutar som bergmästare

Efter en tid av samtal kring hur Bergsstatens verksamhet ska bedrivas har generaldirektören för Sveriges geologiska undersökning (SGU), Anneli Wirtén, och bergmästare Åsa Persson konstaterat att de har olika uppfattning om vad som krävs för att effektivt kunna driva verksamheten på Bergsstaten framöver. Av den anledningen slutar Åsa Persson som bergmästare den 29 juni 2022.

I avvaktan på en ny ordinarie bergmästare blir Helena Kjellson tillförordnad chef för Bergsstaten från och med den 1 juli 2022.

Senast granskad 2022-06-29