10 mars 2022

Överlåtelse av Adak nr 201

Bergsstaten har den 9 mars 2022 beviljat Viad Royalties AB medgivande till överlåtelse av undersökningstillståndet Adak nr 201

Bergsstaten har den 9 mars 2022 beviljat Viad Royalties AB medgivande till överlåtelse av undersökningstillståndet Adak nr 201 till bolaget Swedish Copper Norrland AB (Dnr BS 204-757-2021).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslut per post, övriga underrättas om beslut på detta sätt.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-03-10