25 juli 2022

Beslut om markanvisning

Bergmästaren har den 22 juni 2022 beslutat att anvisa mark för bearbetningskoncessionerna Kiirunavaara K nr 1, 3 och 5 i Kiruna kommun.

Bergmästaren har den 22 juni 2022, på ansökan av Luossavaara-Kiirunavaara AB, beslutat att anvisa mark enligt minerallagen (1991:45) för bearbetningskoncessionerna Kiirunavaara K nr 1, 3 och 5 i Kiruna kommun. Den anvisade marken ska nyttjas för gruvindustri.

Kända fastighetsägare och kända övriga sakägare delges på särskilt sätt. Genom denna kungörelse delges övriga sakägare.

Beslutet, med tillhörande karta och anvisningar om hur man överklagar, finns tillgängligt på Bergsstatens kontor i Luleå.

Sista dag att överklaga beslutet är den 27 juli 2022.

Senast granskad 2022-07-25