10 februari 2022

Frånträdande av del av undersökningstillstånd

Undersökningstillståndet Fäboliden Södra nr 103, Wilhelmina och Åmåls kommuner kommer delvis att upphöra gälla.

Undersökningstillståndet Fäboliden Södra nr 103, Wilhelmina och Åmåls kommuner kommer delvis att upphöra gälla den 24 februari 2022.

Kända fastighets- och sakägare underrättas per post.

Fastighetsägare av Åsele Insjö:samf:1, Åsele Insjö:samf:3, Åsele Torvsjö:samf:5 samt övriga ej kända underrättas på detta sätt.

Se karta (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-02-10