10 juli 2024

Undersökningstillstånd för området Malgomaj nr 1003 i Vilhelmina kommun i Västerbottens län

Bergsstaten har den 23 april 2024 beslutat att bevilja Bergslagen Metals AB undersökningstillstånd för området Malgomaj nr 1003 i Vilhelminas kommun (Dnr BS 200-150-2024).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post. Fastighetsägarna till; Vilhelmina Karlsbacka 1:15 och Vilhelmina Malgovik 2:38 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 1 augusti 2024.

Kopia av beslutet med anvisning om hur man överklagar finns hos Bergsstaten samt på www.bergsstaten.se.

Läs beslutet

Senast granskad 2024-07-10